Projectmanagement


Kwaliteit binnen budget

Een juist projectmanagement is van groot belang. Uiteraard om het budget op een juiste manier te bewaken maar zeker ook om de geleverde kwaliteit te beoordelen.

Binnen het vastgoedondergoed werkt men steeds vaker resultaat gericht. In de branche ook wel RGS, Resultaat Gericht Samenwerken, genoemd.

Traditioneel werd afgesproken wat uitgevoerd moest worden en dit werd vastgelegd in een bestek. Meerdere partijen werden benaderd om een prijsopgaaf op basis van het bestek uit te brengen. Vaak werd daarna de meest voordelige aanbieder gekozen die vervolgend de werkzaamheden conform het bestek realiseerde. Hier kan worden gesproken over een "inspanningsverplichting".

 

Resultaat gericht

Van Rossum Vastgoedadvies werkt op basis van Resultaat Gericht Samenwerken, RGS. Dit is fundamenteel anders omdat men afspreekt wat het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden moet zijn over een langere termijn op basis van vooraf afgesproken kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen dienen daarom dus meetbaar te zijn om tot een objectief oordeel te komen over de geleverde kwaliteit. Voor het meten van de kwaliteit is ervaring en een goed projectmanagement onontbeerlijk.

 

Vele mogelijkheden

Van Rossum Vastgoedadvies heeft ruim 20 jaar ervaring in het projectmanagement en heeft de veranderingen in vastgoedonderhoud op de voet gevolgd tot op de dag van vandaag. Wij zijn inzetbaar voor een éénmalig project maar zijn met name gespecialiseerd in het complete beheer van uw pand. Wij denken graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee met de planvorming, adviseren over toekomstig te verwachten onderhoud en kosten, verzorgen de uitvoering met ketenpartners die snappen wat resultaatgericht werken inhoud én bewaken uw pand voor langere tijd middels jaarlijkse controles.

Vastgoedonderhoudsbedrijven en Verenigingen van Eigenaren hebben hun weg naar ons reeds gevonden. Maar ook voor schoolbesturen, woningcorporaties en overheidsinstellingen kunnen wij het vastgoedonderhoud uit handen nemen zodat u zich volledig zorgeloos tot uw eigen kerntaken kunt richten.

 

De wet DBA

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Om alle partijen aan de nieuwe manier van werken te laten wennen, geldt een overgangsperiode tot in ieder geval 1 juli 2018. In deze periode krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen en gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Vermoedelijk zal het nieuwe kabinet met een andere regeling komen die zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen gaat.

Tot die tijd zijn, door de invoering van de wet DBA en de modelovereenkomsten, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan, waarbij het initiatief voor het opstellen van de modelovereenkomst in principe bij de opdrachtgever ligt. Dit betekent dat in veel gevallen kritisch naar de arbeidsrelatie gekeken moet worden. Als een opdrachtnemer voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de opdrachtnemer en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen opdrachtnemers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht. Lang niet alle opdrachtnemers hebben een modelovereenkomst nodig. Wanneer duidelijk is dat zij buiten loondienst werken, kunnen zij gewoon aan de slag zonder modelovereenkomst.

Bent u als opdrachtgever of zijn wij toch van mening dat het opstellen van de modelovereenkomst noodzakelijk is, dan beschikt Van Rossum Vastgoedadvies over een, door de belastingdienst, goedgekeurde modelovereenkomst. Indien gewenst kunnen wij deze gezamenlijk invullen of wij leggen deze ingevuld aan u voor. Het zo veel mogelijk ontzorgen van onze opdrachtgevers staat bij ons immers voorop. 

 

Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij bezoeken u graag om uitgebreid uit te leggen wat wij voor u kunnen betekenen.