VvE begeleiding


Van Rossum Vastgoedadvies is gespecialiseerd in het begeleiden van Verenigingen van Eigenaren (VvE) en is bekend met de gang van zaken binnen een vereniging. Een gezonde Vereniging van Eigenaren heeft een sterk bestuur dat tenminste bestaat uit een voorzitter met voldoende draagvlak bij de leden, een penningmeester en last but not least een technisch beheerder met ervaring in het onderhouden van vastgoed. Tevens heeft de VvE een sluitende MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) en reserveert zij voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Beide zijn wettelijk verplicht!
De praktijk is echter meestal anders. Er is in veel gevallen sprake van een incomplete MJOP en onvoldoende reservering. Het directe gevolg is dat er herhaaldelijk onverwachte kosten kunnen opduiken die een directe invloed hebben op de maandelijkse servicekosten.

Van Rossum Vastgoedadvies kan uw bestaande MJOP screenen en op onderdelen aanpassen of kan een geheel nieuwe MJOP opstellen. Wij gaan hierbij altijd uit van onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten binnen de afgesproken kwaliteitseisen. Bij de opzet van een MJOP zijn wij ons er voortdurend van bewust dat elke maatregel direct van invloed is op de maandelijkse servicekosten. Het is niet voor het eerst dat een nieuwe (of vernieuwde) MJOP én een andere verantwoorde visie op het onderhoud leidt tot lagere en beheersbare exploitatiekosten. Het behoeft geen betoog dat dit direct zijn weerslag heeft op de maandelijks terugkerende servicekosten.

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand door middel van een reservefonds. 

 

Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP)

Vanaf 1 januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een bedrag te reserveren voor onderhoud en mogelijk herstel van het gebouw en haar installaties. De hoogte van het te reserveren bedrag heeft direct zijn weerslag op de hoogte van de servicekosten en dient daarom zorgvuldig te worden vastgesteld op basis van een MJOP. Indien er geen MJOP wordt opgesteld dan dient de hoogte van de reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te bedragen. De enige uitzondering is dat als 80% van de eigenaren akkoord gaan, zij kunnen afzien een onderhoudsfonds. Dit lijkt echter een onverstandige keuze omdat (hoge) onverwachte uitgaven uiteindelijk zullen ontstaan. De nieuwe wet kent een overgangstermijn van 3 jaar, zodat VvE’s naar deze norm  een goed onderbouwde MJOP kunnen laten opstellen.

Een goed opgestelde MJOP en een jaarlijkse inspectie is een absolute voorwaarde! 

U heeft immers altijd inzicht in de huidige staat van onderhoud, u voorkomt achterstallig onderhoud en onnodige hoge kosten, u weet wanneer er welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en u heeft een stabiel niveau van uw maandelijkse servicekosten.

Wist u dat er door een goede MJOP tot wel 30% besparing op uw onderhoud mogelijk is zonder in te leveren op de kwaliteit?

En dat ondanks lagere onderhoudskosten toch een verantwoord beheer mogelijk is?  

Na het opstellen van een MJOP houdt het echter niet op. Graag leggen wij op de ledenraadsvergadering helder en duidelijk uit waarom maatregelen noodzakelijk zijn en hoe wij tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Deze heldere uitleg is onontbeerlijk omdat de steun van de ledenraad voor het MJOP bijdraagt aan een goede constructieve sfeer binnen de VvE. (Te) vaak komen wij het helaas anders tegen.

Speciaal voor kleinere VvE's (tot 6 appartementen) kunnen wij een verkorte MJOP opstellen die voldoende

 

Projectmanagement hand in hand met beheer

Als VvE kunt u er tevens voor kiezen om de uitvoering van de werkzaamheden door ons te laten organiseren en begeleiden. Projectmanagement is immers waar wij onze grootste ervaring hebben opgedaan. Naast het uitvoeren van de maatregelen uit de MJOP is daar het beheer. Ook daar kunnen wij u begeleiden of het beheer volledig verzorgen. Door jaarlijks meten van de kwaliteit en tijdig signaleren van mogelijke problemen kunnen veel onnodige kosten worden voorkomen. Waar nodig passen wij in overleg het MJOP aan zodat deze dynamisch blijft en geen starre planning wordt die na enkele jaren al niet meer klopt met de realiteit.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u als VvE behoefte aan sturing, duidelijkheid en financiële zekerheid? Wilt u zich niet wekelijks bezig moeten houden met de sturing van de VvE? Heerst er veel onvrede onder de leden van uw VvE? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij bezoeken u kosteloos en staan u graag uitgebreid te woord om te bespreken hoe wij ook uw VvE kunnen begeleiden of adviseren.

Omdat wij onze kosten zo laag mogelijk houden kan Van Rossum Vastgoedadvies werken tegen zeer scherpe en absoluut concurrerende tarieven . Desgewenst kunnen ook vaste prijsafspraken worden gemaakt.

 

 

 

 

ACTIE!

 

Er zijn momenteel geen acties.